Produktion

ronbe AB är specialist på  kvalificerad svetsning. Här finns ett brett kunnande både när det handlar om manuell svetsning och om svetsning med robot. Vi arbetar i både rostfritt och svartplåt mellan oftast två och sex millimeter. En numeriskt styrd kantpress och nibblingsmaskin gör    maskinparken komplett, och gör det möjligt att klara snabba, krävande plåtjobb också i små serier med snäva tidsmarginaler lika väl som att på ett rationellt och effektivt sätt tillverka stora serier.

CAD-programmet Solid  Works utgör en stabil bas för att utveckla och förverkliga kundernas idéer.