Om Ronbe en kvalificerad svetsare

ronbe startades för drygt 19 år sedan av tre delägare  med rötterna i välkända CTC. Redan från början var kvalificerad svetsning en  viktig del i verksamheten. Man byggde under en period egna pannor, men gick snart över  till legotillverkning av tryckkärl till villapannor för ved och pellets.

År 2002 såldes företaget, som då sysselsatte fyra-fem medarbetare till  nuvarande ägaren. I dag är man ett 20-tal, i en verksamhet som hela tiden  expanderar. För fem år sedan gjorde man ungefär 500 tryckkärl om året, i dag är  det närmaste målet 100 stycken – i veckan!

Under hösten 2015 förvärvade vi det som tidigare var Thule hästtransporter av Brenderup Group.
Vi har fått godkänt av Transportstyrelsen och vagnarna Ecellent och Royal produceras nu av oss.

På företaget finns bred kunskap om komplexa produkter med höga kvalitetskrav och inom personalen finns även bred kompetens som konstruktörer, produktionsledare, produktutvecklare, säljare och marknadsförare.