Mål och Vision

För ronbe är varje  kund viktig. Ambitionen är att inte bara leva upp till, utan att överträffa, kundens krav och önskemål. I takt med att kunderna förfinar och förbättrar sina produkter förändras också verksamheten hos ronbe.

Genom att i ett mycket tidigt skede komma in i bilden när en ny produkt, en ny lösning eller en förändring av något slag ska tas fram, kan ronbe med sitt kunnande och sin erfarenhet inte bara bidra till att göra produkten så väl fungerande som möjligt, utan också kostnadseffektiv att tillverka.

Hos ronbe får kunderna hjälp med hela kedjan, från idé till färdig produkt. Här finns också beredskap för att ta hand om montering och direktleverans till kundens kund när så önskas.

Korta beslutsvägar, flexibilitet och kundkontakter som baserar sig på långsiktighet och samarbete är viktiga ingredienser i arbetet hos ronbe.

Nästa steg i utvecklingen är certifiering enligt ISO 9000 och ISO 14 000, parallellt med att maskinparken kontinuerligt uppdateras och förnyas.